บริษัท ริชมิลลาร์ด จำกัด

ตลอดเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัท มากว่าสิบปี เรามุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าได้รับความพึงพอใจและประทับใจเสมอมา

ทั้งยังมีนโยบายดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบเป็นหลัก

แนวคิดนี้มีผลให้บริษัทยังคงดำเนินกิจการต่อไปไม่รู้จบสู่การเติบโต แข็งแรงพร้อมกับการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้วยสำนึกในภารกิจอันทรงคุณประโยชน์

บริษัทมีความภาคภูมิใจที่บริการของเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกค้าได้รับ ประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำคัญต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณตลอดไป

บริการ

System Integrator

บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการบริหาร (Information &Technology for Management) โดยดำเนินงานในลักษณะครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาระบบฮาร์ดแวร์, ระบบอุปกรณ์ประกอบ, ซอฟท์แวร์ระบบ ...

Read More
Turnkey System

การเน้นรูปแบบที่อำนวยประโยชน์กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มเป็นสำคัญซึ่งมีการดำเนินการให้ลูกค้าเป็นแบบเสร็จสมบูรณ์ (Turnkey system)

Read More
Outsourcing System

การให้บริการครบวงจรตลอดระยะเวลาใช้งานทั้งส่วนอุปกรณ์และบุคคลากร (Outsourcing System) ให้กับลูกค้า

Read More

กลุ่มสินค้า

Computer and Peripheral

การจัดจำหน่ายสินค้าในจำนวนตามต้องการใช้งานของลูกค้า สินค้าในกลุ่มนี้ได้ แก่ พีซี, พรินเตอร์, มอนิเตอร์, สแกนเนอร์, กล้องดิจิตอล, โปรเจกเตอร์, ยูพีเอส, แทบเล็ต ฯลฯ

Network and Security

การจัดจำหน่ายสินค้าประเภท ต้องการการออกแบบติดตั้ง สินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ เซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์เครือข่าย, โซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ

Supply

การจัดจำหน่ายสินค้าประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ หมึกพิมพ์, กระดาษพิมพ์, กระดาษสำเนาพิมพ์ต่อเนื่อง ฯลฯ

Maintenance Services

การให้บริการด้านนี้ประกอบด้วย บริการซ่อมบำรุงรักษา (MA) รายเดือน รายปี, ซ่อมแซมสินค้า, การให้คำปรึกษา, บริการดูแล และบำรุงรักษาตามเงื่อนไขทั้งระบบทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ

Software Developments

วิเคราะห์, ออกแบบและจัดการ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Relational Database Management Solution ให้มีประสิทธิภาพการทำงาน และมีความเสถียรสูงสุด นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการบริหารจัดการ โดยบุคลากรที่มีความชำนาญการ และประสบการณ์สูงด้าน Relational Database Management

ผลงานที่ผ่านมา

กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก

System Integrator , Outsourcing System

​กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

System Integrator , Outsourcing System

​ร้านสวัสดิการกลาง กองทัพบก

Network Infrastructor

​​สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Computer & Peripheral