บริษัท ริชมิลลาร์ด จำกัด
เพื่อความเป็นผู้นำด้านธุรกิจ IT Solution โดยนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและการให้บริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพการให้คำปรึกษาที่ดี เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ลูกค้าสูงสุด

Rich Milliard Co.,Ltd.

ตลอดเวลาการดำเนินธุรกิจของบริษัท มากว่าสิบปี เรามุ่งเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ให้กับลูกค้าได้รับความพึงพอใจและประทับใจเสมอมา

ทั้งยังมีนโยบายดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบเป็นหลัก

แนวคิดนี้มีผลให้บริษัทยังคงดำเนินกิจการต่อไปไม่รู้จบสู่การเติบโต แข็งแรงพร้อมกับการสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้วยสำนึกในภารกิจอันทรงคุณประโยชน์

บริษัทมีความภาคภูมิใจที่บริการของเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกค้าได้รับ ประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำคัญต่อลูกค้าผู้มีอุปการคุณตลอดไป

บริษัท ริชมิลลาร์ด จำกัด